ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ: อ่าน 20 คน ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565: อ่าน 34 คน การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แส..: อ่าน 48 คน ประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกเมืองไทย ปีที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256..: อ่าน 47 คน ประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565: อ่าน 62 คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างต..: อ่าน 110 คน
คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.ป่าพะยอม ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
Counter
qrcode: อบต.ป่าพะยอม
11 พฤษภาคม 2549
:::::::::::::::::::::