ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
16 ม.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ดาวน์โหลดเอกสาร
29
06 ธ.ค. 2562
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ดาวน์โหลดเอกสาร
36
18 มิ.ย. 2562
4 ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 มิ.ย. 2562
5 ประกาศ มาตรการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 มิ.ย. 2562
6 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
18 มิ.ย. 2562
7 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
18 มิ.ย. 2562
8 ประกาศใช้คูมือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประดยชนืทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ดาวน์โหลดเอกสาร
19
18 มิ.ย. 2562
9 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 พ.ค. 2562
10 โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
31 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19