ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
20 ต.ค. 2563
2 ขเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำหมุ่บ้าน เพื่อการขับเคลื่อนดำเนินงานสู้่ชุมชนสุขภาวะ
38
01 ก.ย. 2563
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 ก.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์รับโอน โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
100
21 พ.ค. 2563
5 รายงานข้อมุลสถิติการให้บริการประชาชน ของ อบต. ป่าพะยอม ประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
07 พ.ค. 2563
6 ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
10 มี.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
20 ก.พ. 2563
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเวปไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ดาวน์โหลดเอกสาร
25
15 ก.พ. 2563
9 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
12 ก.พ. 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
07 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22