ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์: อ่าน 7 คน ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562: อ่าน 4 คน ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: อ่าน 45 คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ..: อ่าน 51 คน ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้: อ่าน 23 คน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมา..: อ่าน 109 คน
คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.ป่าพะยอม ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
Counter
qrcode: อบต.ป่าพะยอม
11 พฤษภาคม 2549
:::::::::::::::::::::