ประชาสัมพันธ์รับโอน โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล: อ่าน 10 คน ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์: อ่าน 26 คน ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562: อ่าน 20 คน ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: อ่าน 79 คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ..: อ่าน 77 คน ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้: อ่าน 41 คน
คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.ป่าพะยอม ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
Counter
qrcode: อบต.ป่าพะยอม
11 พฤษภาคม 2549
:::::::::::::::::::::